Erken doğan bebeklerde artan problemler Erken doğan bebeklerde artan problemler: Erken doğan bebeklerde artan problemler:

Erken doğan bebeklerde artan problemler

Erken doğan bebeklerde artan problemler:
- Respiratuat distres sendromu (Solunum sıkıntısı)
- Bronkopulmoner displazi
- İntraventriküler kanama
- Nekrozitan enterokolit
- Sepsis, Grup B streptokok enfeksiyonu
- Hiperbilirubinemi
- Prematüre retinopatisi
- Patent duktus arteriozus
- Prematüre anemisi
- Hipoglisemi
- Uzun dönemde görme ve işitme problemleri, miyopi, şaşılık, astım, hipertansiyon, bozulmuş glikoz toleransı